::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

--:: TBT Quảng Trị ::--

TBT Quảng Trị

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức TBT

Ban liên ngành

Tin tức

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

Tin tức

Hoạt động thông báo

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

Thông báo của Việt Nam

Tiêu chuẩn

Việt Nam

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp

Việt Nam

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT

Thông tin về WTO

Hiệp định TBT và SPS

Hit Counter

Số lượt truy cập: 798105


Tin mới

HỘI THẢO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT ĐO LƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG CỦA UBND TỈNH TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2016

hiều ngày 16/11, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã tổ chức Hội thảo Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Đo lường và các văn bản quản lý đo lường của UBND tỉnh từ năm 2011 đến 2016. Tham dự hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở KH&CN; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thị xã/thành phố; Đại diện Công ty Điện lực Quảng Trị; Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị.

Văn bản mới cập nhật

Số hiệu

Tên tài liệu

Loại VB

Tải về

15/2015/TT-BKHCN
Ban hành: 25/08/2015

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Thông tư

21/2014/TT-BKHCN
Ban hành: 15/7/2014

Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn

Thông tư

08/2013/NĐ-CP
Ban hành: 10/01/2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Nghị quyết

97/2013/NĐ-CP
Ban hành: 27/08/2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầy và khí dầu mỏ hóa lỏng

Nghị quyết

80/2013/NĐ-CP
Ban hành: 19/07/2013

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị quyết

14/CT-UBND
Ban hành: 11/09/2013

Chỉ thị Đo lường

Chỉ thị

228/QĐ-TĐC
Ban hành: 06/02/2013

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Quyết định

Quy chuẩn kỹ thuật mới cập nhật

Số hiệu

Tên tài liệu

Tải về

22/2015/TT-BKHCN
Ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học”

30/2015/TT-BTTTT
Ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 30/2015/TT-BTTTT ngày 20/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây. Ký hiệu: QCVN 93:2015/BTTTT

29/2015/TT-BTTTT
Ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 29/2015/TT-BTTTT ngày 20/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz. Ký hiệu:QCVN 92:2015/BTTTT

27/2015/TT-BTTTT
Ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 27/2015/TT-BTTTT ngày 28/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng

26/2015/TT-BTTTT
Ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 26/2015/TT-BTTTT ngày 28/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

23/2015/TT-BYT
Ban hành: Bộ Y tế

Thông tư số 23/2015/TT-BYT ngày 20/8/2015của Bộ Y tế: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu. Ký hiệu: QCVN 16-1:2015/BYT.

23/2015/TT-BTTTT
Ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 23/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD". Ký hiệu: QCVN 15:2015/BTTTT

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị