Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 25/2011/TT-BKHCN : Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
Số hiệu 25/2011/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/9/2011        15/11/2011
Trích yếu Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Thứ trưởng Trần Việt Thanh
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thông tư số 25/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Quyết định số 1812/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc ban hành "Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Quảng Trị"
Quyết định số 3932/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2013
Quyết định số 1019/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định công bố 12 tiêu chuẩn quốc gia đối với Ethanol sử dụng trong công nghiệp
Quyết định số 128/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin
Quyết định số 306/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử Thức ăn chăn nuôi
Quyết định số 137/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7454:2004 về phân định và thu nhận dữ liệu tự động
Quyết định số 228/QĐ-TĐC của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Chỉ thị Đo lường
Mạng lưới TBT Việt Nam
+ TBT Việt Nam
+ TBT Bộ LĐTBXH
+ TBT Bộ Y Tế
+ TBTB Bộ GTVT
+ TBT Bộ xây dựng
+ TBT Bộ Tài nguyên môi trường
+ Văn phòng SPS Việt Nam
+ World Trade Organization
+ External Trade - Export Helpdesk
+ New Approach Standardisation in the Internal Market
Thống kê truy cập
7
7
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này