Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Văn bản quy phạm pháp luật
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1
Ban hành:
Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
2
Ban hành:
Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
3
Ban hành:
Quyết định về việc ban hành "Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Quảng Trị"
4
Ban hành:
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2013
5
Ban hành:
Quyết định công bố 12 tiêu chuẩn quốc gia đối với Ethanol sử dụng trong công nghiệp
6
Ban hành:
Quyết định về việc công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin
7
Ban hành:
Quyết định về công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử Thức ăn chăn nuôi
8
Ban hành:
Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7454:2004 về phân định và thu nhận dữ liệu tự động
9
Ban hành:
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
10
Ban hành:
Chỉ thị Đo lường
11
Ban hành:
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12
Ban hành:
NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầy và khí dầu mỏ hóa lỏng
13
Ban hành:
NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
14
Ban hành:
Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
15
Ban hành:
Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
16
Ban hành:
12/2011/TT-BCT Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của bộ trưởng bộ công nghiệp về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai hánh gắn máy và quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 của bộ trưởng bộ công nghiệp về ciệc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô
17
Ban hành:
Thông tư số 20/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương
18
Ban hành:
Về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất, nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hành thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
19
Ban hành:
Về Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
20
Ban hành:
V/v Phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015"
21
Ban hành:
V/v triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015
22
Ban hành:
V/v Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
Tổng số: 22
Mạng lưới TBT Việt Nam
+ TBT Việt Nam
+ TBT Bộ LĐTBXH
+ TBT Bộ Y Tế
+ TBTB Bộ GTVT
+ TBT Bộ xây dựng
+ TBT Bộ Tài nguyên môi trường
+ Văn phòng SPS Việt Nam
+ World Trade Organization
+ External Trade - Export Helpdesk
+ New Approach Standardisation in the Internal Market
Thống kê truy cập
2
2
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này